Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik SDH Příkazy

 

Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.

O tom, že toto přísloví platí do dnes, víme nejenom my, ale věděli to i naši předkové. Proto není divu, že byl vydán zákon, který větším obcím nařizoval založení hasičského sboru.

 

Tak se stalo i tady v Příkazích dne 12.července 1876.

 

Kdy byla ustanovena jednota hasičská v Příkazích a to ze členů tělovýchovné jednoty Sokol a z občanů, kteří měli zájem, stát se členy sboru.

 

Prvními členy se stali: Čoček, Kropil, Sapara, Kašlík, Dostál, Čamek, Svozil, Nepustil, Zlámal, Vaca, Kvapil, Hřivna, Stratil, Květoň Jos., Vymětal, Bečák, Vyhnánek, Květoň Jan, Květoň Jan ml., Vaňák a Bořík.

 

Zvoleni byli: předsedou Stratil Karel, jednatelem Květoň Jan, náčelníkem Čoček Ferdinand, pokladníkem Hřivna Jan.Obrazek

 

Mezi nejvýznamnější členy té dobypatřil hasičský stařešina místostarosta Josef Opletal. Narozen dne 1.srpna 1861. Jako činný pracoval plných 42 let a svoji dobrou a milou povahou byl oblíbený jak u občanů tak i u všech členů. Získal si jméno "Otec sboru" a nikdo jiný ho neoslovil jinak než "otče".

 

 SObrazekbor dobrovolných hasičů však  od svého založení postrádal budovu pro svoje zázemí. Až roku 1914 se hlavním propagátorem této myšlenky stal dlouholetý náčelník sboru br. Dominik Zbořil. Při realizaci byl nápomocen také p. Hynek Knaibl. Stavba byla zadána staviteli Jos. Brachovi v Příkazích. Zbrojnice vyrostla na místě, kde před lety bylo tzv. močidlo, které bylo zavezeno. Stavbu nepřerušila ani všeobecná mobilizace a světová válka. Zbrojnice spatřila světlo světa koncem roku 1914.

 

Přistupujte

za členy sboru dobrovolných hasičů,

za činné i přispívající, přistupujte i ti,

kteří byste se chtěli věnovat samaritánství,

přistupujte všichni, kdož máte zájem na

povznesení myšlenky hasičské, na

praktickém provádění hesla a přikázání

Miluj bližního jako sebe samého.

Věnujte své síly všichni ti, kterým záleží

na mravním povzbuzení a vzdělání celého

národa. Buďme těmi, kteří v každé době

podávají ruku ku pomoci, k potěše.

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Zdroj: PAMÁTNÍK SBORU DOBROV.HASIČŮ V PŘÍKAZÍCH
U OLOMOUCE VYDANÝ U PŘÍLEŽITOSTI PADESÁTÉHOPÁTÉHO VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU 1876 - 1931 SJEZDU HASIČSKÉ ŽUPNÍ JEDNOTY OLOMOUC - ŠTERNBERK ČÍSLO VIII VE DNECH 29.ČERVNA A 5.ČERVENCE 1931