Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasičské Desatero

                              Hasičské Desatro

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jim celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou,zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla a duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdálenější, nepohrdej jimi, ale hleď.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná  a vlídná.

7. Užitěčnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky něž slovy, ale zájmy hasičského dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různé spory a pohoršení, ale příčin se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš  hanbu nejen sobě, ale i zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.